Söndagar årskurs 3-4an
När, sön kl 13:30-14:45
Start 3 feb
Lov 3 mars
Lov 14 apr
Lov 21 apr 
Avslutning 26 maj

Vi blandar teknik och styrka med kreativa moment där vi så småningom bygger ett helt nummer med en genomtänkt koreografi till musik ensam i par eller grupp.
Oftast jobbar vi med ett tema under terminen som blir till en uppvisning sista gången för familj och vänner.

VIKTIGT!
Är du skriven i Nacka görs anmälningen via Nackas hemsida 

Anmälan övriga kumuner.
klicka på länken här under.
Pris 2150kr

Anmäl Här