Måndagar årskurs 8an till gymnasiet år 3
När mån kl 17:45
Start 28 jan
Lov 25 feb
Lov 15 apr
Lov 22 apr 
Avslutning 20 maj
max 19år (obs! vuxengrupper finns från 18år)

Denna grupp riktar sig till dig som minst går i 8an och vill träna cirkus.
Vi blandar teknik och styrka med kreativa moment där vi så småningom bygger ett helt nummer med en genomtänkt koriografi till musik.
Oftast jobbar vi med ett tema under terminen som blir till en uppvisning sista gången för familj och vänner.

VIKTIGT!
Är du skriven i Nacka görs anmälningen via Nackas hemsida

Anmälan övriga kumuner.
klicka på länken här under.
Pris 2150kr

Anmäl Här