Detta är anmälan till extra grupp för dig som vill gå en till gång till i veckan till reducerat pris.

Obs! du måste ha kontaktat cirkusskolan för att det finns plats i den gruppen eleven önskar gå.

Detta är endast till för elever från övriga komuner elever från Nacka anmäler sig på Nacka komuns sida.

Anmälan till extra grupp 1800kr
Anmäl här