Start VT 2019 är V5 (28 jan - 3 feb)

Viktigt information för elever från Nacka

1. Gå in på www.nacka.se/kulturskolor 
2. Logga in genom Min sida. Du behöver e-legitimation.
3. Gå in på Ansökan, gå vidare och fyll i personuppgifter och lägg till elev.
4. Filtrera fram önskade kurser, lägg dem i kundvagnen och skicka ansökan.
5. Inom 14 arbetsdagar får ni svar från den kulturskola ni har anmält er till. Bekräfta om ni vill ha platsen.
 
Vill du ha hjälp med anmälan 
Obs! endast för Nackaelever.
Gå till ditt närmaste bibliotek eller ring kommunens kontaktcenter: 08-718 80 00.
Elever får gå upp till fyra kurser samtidigt.

Avsluta en kurs för Nackaelever 
Du behåller platsen på kulturskolan tills du säger upp den. Du säger upp en kurs under Min sida. Vill du säga upp en kursplats för vårterminen behöver du göra det före den 30 november och för höstterminen före den 31 maj för att undvika att bli betalningsskyldig för nästa termin.

Cirkuskurser HT 2018 
Måndagar luftakrobatik årskurs 4-6 mer information
Måndagar föreställningsgrupp årskurs 8-gymnasiet mer information
Tisdagar föreställningsgrupp årskurs 4-6 mer information
Tisdagar föreställningsgrupp årskurs 1-3 mer information
Tisdagar föreställningsgrupp årskurs 6-8 mer information
Onsdagar föreställningsgrupp årskurs förskoleklass 6års (60min) mer information
Onsdagar föreställningsgrupp årskurs 1-2 mer information
Onsdagar föreställningsgrupp årskurs 3-5 mer information
Torsdasgar föreställningsgrupp årskurs 1-3 mer informatain 
Torsdag Akrobatik/handstående/parakrobatik årskurs 4-6 mer information
Torsdag Akrobatik/handstående/parakrobatik årskurs 7-gymnasiet mer information
Söndag föreställningsgrupp årskurs 1-2 mer information
Söndag föreställningsgrupp årskurs 3-4 mer information
Söndag föreställningsgrupp årskurs 5-7 mer information
Söndag trapets och ring årskurs 7-gymnasiet mer information
Söndag  tyg, rep och hammock årskurs 7-gymnasiet mer information

GDPR VAD GÄLLER NU ?
Vi på Circus Le Fou AB behöver samla in vissa uppgifter om er/ert barn eller elev då vi i vissa fall behöver redovisa mot komun eller staten.
Varför vi behöver telefon och E-post är för allas säkerhet, då om en olycka skulle inträffa behöver vi kunna kontakta målsman eller närstående.
Lärare och administrativ pesonal på Circus Le Fou kommer endast ha tillgång till era uppgifter medans elev går hos oss, efter det är det endast nyckelpersoner på företaget som har tillgång till uppgifterna.
Obs! vi kommer inte längre kräva de fyra sista siffrorna i personnr.