Workshop 2
Trapets/ring årskurs 8-gym mån och ons, kl 14:00-16:00
Obs! vid för få elever flyttas denna grupp till kl 12:00-14:00 eller ställs in.

Pris 750kr