Lovkurser i Nacka

V26
blir av om inga nya politiska beslut tas som gör det omöjligt.

V33 blir av om inga nya politiska beslut tas som gör det omöjligt.

Vi planerar i år att ha sommarcirkus i Nacka v26 i Älta och v33 i Sickla.
Då det är olika pris beroende på om man är skriven i Nacka eller övrig komun så är det viktigt att ni anmäler via rätt länk.
Elever skrivna i Nacka klickar på Nacka och elever skrivna i övriga kommuner klickar på ej Nacka.
Pris Elev från Nacka 2 700kr
Pris elev övrig komun 3 500kr

Hyra in oss till er komun/festival 

Vi på Le Fou annordnar lovkurser skräddarsydda till era önskemål.
Vi annordnar bland annat egna kurser samt kurser på beställning till kommuner och festivaler mm.
Om ni är intresserade av kurser eller workshops kontakta oss på emily@circuslefou.se