Träna två gånger i veckan.
Träna två gånger i veckan kostar 3.500kr gäller 7-17år.
Är eleven 11-17år väljer eleven en inriktining av ring/trapets, voltakro eller tyg/rep samt en vanlig dag efter ålder.
Är eleven 7-10år väljer man två grupper efter ålder ej specialgrupper.

Träna en gång i veckan.
Om man bara tränar en gång i veckan rekomenderar vi vanlig grupp och ej inriktningsgrupp.
I vanlig grupp efter ålder tränar man lite av varje samt väljer en fördjupning som man tränar mer på.

Anmälan till 2ggr i veckan
Om du redan har anmält dig till en grupp och vill anmäla till två gånger i veckan kan du anmäla extra gruppen här.
Anmälan till extragrupp Pris 1.505kr 

Måndagar
11-13år kl 16:00-17:30 pris 1.995kr
13-17år kl 17:30-19:00 pris 1.995kr
start 29 jan vecka 5
lov 26 feb, 2 apr, 30 apr
slut 7 maj vecka 19

Tisdagar
12-15år kl 16:00-17:30 pris 1.995kr
7-9år kl 17:30-19:00 pris 1.995kr
10-12år kl 19:00-20:30 pris 1.995kr
start 30 jan vecka 5
lov 27 feb, 3 apr, 1 maj
slut 15 maj  vecka 20

Onsdagar 
5-6år kl 16:00-16:45 pris 1.550kr
7-8år kl 16:45-18:15 pris 1.995kr
8-10år kl 18:15-19:45 pris 1.995kr
start 31 jan vecka 5
lov 28 feb, 4 apr
slut 2 maj vecka 18

Torsdagar 
volt 11-17år 18:00-19:30 pris 1.995kr
start 1 feb vecka 5
lov  1 mar, 5 apr.
slut 3 maj vecka 18

Söndagar 
5-6år kl 10:00-10:45 pris 1.550kr
7-8år kl 10:45-12:15 pris 1.995kr
8-10år kl 12:15-13:45 pris 1.995kr
10-12år 13:45-15:15 pris 1.995kr
11-17år trapets/Ring 15:15-16:45 pris 1.995kr
11-17år tyg/rep 16:45-18:15 pris 1.995kr
start 4 feb vecka 5
lov 25 feb, 1 apr
slut 6 maj vecka 18