Söndag 9-11 år kl 13:45-15:15
Ledare Geira Föyen och Dea Lundström