Söndagar 5-6år kl 10:00-10:45

Obs! Barnet ska ha fyllt 5 år
Ledare Anna-lena Fredin
och Walter Berndtsson