Söndagar 11-13år kl 15:15-16:45
Ledare Geira Föyen och Dea Lundström