Obs! Viktigt 
Under 16 juni till 19 augusti kommer elever från övriga komuner endast kunna anmäla sig på reservlista/kölista då vi har förtur för elever från Nacka.
Vi ger löpande ut platser till de som står på reservlista/kölista.

Torsdagar årskurs 4-6
När torkl 19:00-20:15
Start V35, 29 aug
Lov V44, 31 okt
Avslutning I Älta Kulturknut V47 lördag kl 16:00-18:30
Familj och vänner släpps in kl 17:30

Vi blandar teknik och styrka med kreativa moment där vi så småningom bygger ett helt nummer med en genomtänkt koriografi till musik ensam i par eller grupp.
Oftast jobbar vi med ett tema under terminen som blir till en uppvisning sista gången för familj och vänner.

VIKTIGT!
Är du skriven i Nacka görs anmälningen via Nackas hemsida 

Pris 2150kr
Anmälan övriga kumuner