Obs! Viktigt 
Under 16 juni till 19 augusti kommer elever från övriga komuner endast kunna anmäla sig på reservlista/kölista då vi har förtur för elever från Nacka.
Vi ger löpande ut platser till de som står på reservlista/kölista.

Söndagar Trapets och ring (specialgrupp)
Årskurs 7 till gymnasiet år 3

När,  sön kl 17:30-18:45
Start V35, 1 jun
Lov V44, 3 nov
Lov V47, 27 nov
Avslutning V48 kl 17:00-19:00

Denna grupp riktar sig till dig som vill utvecklas inom trapets och ring, eleverna tränar teknik samt styrka i det redskapet som eleven väljer själv.
Det är ingen uppvisning i specialgrupp då det är tänkt som en extragrupp för de elever som går två gånger i veckan.

Obs! detta är inte en nybörjargrupp och du bör gått minst 2 terminer i vanliga grupper samt ha grunderna ca 7-15 tricks i minst ett av redskapen.

VIKTIGT!
Är du skriven i Nacka görs anmälningen via Nackas hemsida 

Pris 2150kr
Anmälan övriga kumuner