Söndagar årskurs 7-gymnasiet i Älta

Var:
Älta Kulturknut
När: tis kl 19:00-20:15
Lov: V9
Lov: V14
Lov: V19
Slut: V20

Vi blandar teknik och styrka med kreativa moment där vi så småningom bygger ett helt nummer med en genomtänkt koriografi till musik ensam i par eller grupp.
Oftast jobbar vi med ett tema under terminen som blir till en uppvisning sista gången för familj och vänner.

VIKTIGT!
Är du skriven i Nacka görs anmälningen via Nackas hemsida