Obs! Viktigt 
Under 16 juni till 19 augusti kommer elever från övriga komuner endast kunna anmäla sig på reservlista/kölista då vi har förtur för elever från Nacka.
Vi ger löpande ut platser till de som står på reservlista/kölista.

Tisdagar årskurs 1-3an
När tis kl 16:30-17:45
Start V35, 27 aug
Lov V44, 29 okt
Avslutning V48
Eleverna kommer sin vanliga tid 16:30 publikinsläpp kl 17:15
Uppvisningen är ca 35-40min

Vi blandar teknik och styrka med kreativa moment där vi så småningom bygger ett helt nummer med en genomtänkt koriografi till musik ensam i par eller grupp.
Oftast jobbar vi med ett tema under terminen som blir till en uppvisning sista gången för familj och vänner.

VIKTIGT!
Är du skriven i Nacka görs anmälningen via Nackas hemsida 

Pris 2150kr
Anmälan övriga kumuner