Vanliga frågor

 

1. I vilken åldersgrupp ska mitt barn gå i?
Förskolegrupp är för elever som går på förskola (ca 6år)

Sedan har vi grupper efter vilken klass man går i tex årklass 1-3an (ca 7-9år) eller (4-6an ca 10-12år)
 

2. Varför olika priser för olika komuner ?
Svar : Då vi har olika avtal med olika komuner så bestämmer inte alltid vi avgiften, utan det kan vara en viss kommun.

3. Ni har bytt namn varför ?
Svar : Då vi har blivit en kulturskola får och kommer vi erbjuda mer än bara cirkus, därför har vi plockat bort ordet cirkusskola ur namnet så vår kursverksamhet för barn och ungdomar hetar Le Fou Kulturskola och vår vuxenträning heter annorlundaträning.
När vi gör proffisionella jobb så är vi Circus Le Fou AB.

4. Hur sker betalningen?
Elever från Nacka anmäler sig på Nackas hemsida och följer deras anvisningar.
Betalning sker endast direkt via internetbank. Du blir länkad via vår hemsida.

5. Hur långa är lektionerna?
De flesta cirkuslektioner är 75min som standard.

 

6. Kan man börja på cirkusskolan när som helst under en termin?

Vi har kursanmälan öppen i cirka två veckor efter terminsstart då man har möjlighet att anmäla sig i efterhand.  Vi har valt att göra så då det är viktigt att man är med från början och lär sig grunderna för att kunna utvecklas senare under terminens gång.
 

7. Mitt barn har ångrat sig och vill inte gå kan vi få pengarna tillbaka?
Är man Nacka elev gäller reglerna som Nacka har på sin sida.

Vi betalar normalt inte tillbaka då vi redan räknat med dessa pengar och bokat lärare.

Vi betalar tillbaka om vi ställer in en kurs eller om man får en långvarig sjukdom över halva terminen eller skada med läkarintyg, då betalar vi tillbaka för de missade gångerna. Minus administrativ kostnad på 350kr.

 

8. Hur ser en termin ut?

I våra vanliga grupper så delar vi upp terminen i tre delar ca 4-5 veckor per del.
Del 1 Alla får testa och träna på allt genom att vi går igenom de olika delarna i halvgrupp.
Del 2 De får själva välja vad de vill träna extra mycket på
Del 3 nummerträning och uppvisning

Under alla delar så har vi gemensam uppvärmning samt gemensamt avslut/stretch.

 

9. Vad är specialgrupp eller inriktingsgrupp

Detta är grupper med inriktning i luft tränar man tyg, ring, trapets mm.

akro är lite som gymnastik med inriktat på mattakro flickis handstående och parakrobatik.

Träningen är lite mer teknisk och eleven behöver kunna grunderna innan man börjar.

Obs! förkunskaper krävs i dessa grupper.