Välkommen till
Le Fou Kulturskola

(Cirkusskolan i Nacka)


Obs! Viktigt 
Vi har förtur för elever från Nacka då vi är en kulturskola i Nacka.
Vi ger löpande ut platser till de som står på reservlista/kölista.

Viktig information om Cirkusskolans flytt klicka här
Vi flyttar till nya lokaler efter sommaren 2019
Alphyddan Alphyddevägen 4-6 och Älta Oxelvägen 42
 


Stora och små ändringar då vi är en kulturskola i Nacka nu.
Vi har blivit en auktoriserad kulturskola i Nacka detta innebär vissa förändringar.


Elever skrivna i Nacka anmäler sig via
Nackas hemsida 
Alla andra elever från andra komuner på
denna sida 

2
27 st tillfällen per år istället för 24

3
Det är samma längd på nästan alla cirkuskurser (75min)

Viktigt!
Läs noga igenom våra regler och info
innan ni kommer till träningen.

Läs även igenom frågor då detta kan ge svar på mycket.
Vi besvarar mejlen måndag-torsdag.


Anmälan till Vuxengrupperna
www.annorlundatraning.se