HT 2020 
Elever som är anmälda via Nacka24 är automatiskt anmälda till nästa termin och kommer sättas i rätt åldersgrupp av oss.
Vill ni byta dag eller tid kontakta oss så flyttar vi er.
Förturen gäller till 5 juni 2020 sedan kommer vi ge ut de platser som finns till de som står på kölista.

Kurser i Älta Kulturknut
Tisdag kl 16:30 årskurs 1-3 
Tisdag kl 17:45 årskurs 4-6
Tisdag kl 19:00 årskurs 7-9

Kurser i Sickla (Kunskapsgallerian)
Onsdag kl 16:30 årskurs 2-4
Onsdag kl 17:45 årskurs 5-7
Onsdag kl 19:00 årskurs 8-gymnasiet
Torsdag kl 16:30 årskurs 4-6
Torsdag kl 17:45 akro årskurs 5-7
Torsdag kl 17:45 Trapets/ring årskurs 5-7
Torsdag kl 19:00 akro årskurs 5-7
Torsdag kl 19:00 Trapets/ring årskurs 5-7
Söndag kl 12:30 årskurs 1-3
​​​​​​​Söndag kl 13:45 årskurs 4-5
​​​​​​​Söndag kl 15:00 årskurs 6-9
​​​​​​​Söndag kl 16:15  Tyg årskurs 5-7
​​​​​​​Söndag kl 17:30 Tyg årskurs 8-gymnasiet
Sommarcirkus i Älta V26 och V33 i Sickla
Klicka på länken under för att komma till mer information.
Viktig Information om VT 2020
 
Vi kommer tyvärr behöva gå över till distansundervisning från och med påsklovet.
All info om vad detta innebär finns på denna länk.
Vi kommer göra allt för att eleverna ska få ut så mycket som möjligt från detta.
Läs egenom informationen först så ni förstår vad detta kommer innebära.

Mvh Kristoffer Sylwan rektor Le Fou Kulturskola

Information om Corona viruset Info från Nacka Kommun
information om Corona viruset Folkhälsomyndigheten.

Detta även gäller andra smittsama sjukdommar samt löss, Att stanna hemma tills man är smittfri.
 

Elever från övriga kommuner anmäler sig på denna sida.
Kurser i Sickla eller i Älta 

Obs! Tvärr är alla årskurs 1-3 fulla för elever från övrig kommun.
Det finns dock en kölista för årskurs 1-3


Obs! Viktigt 
Vi har förtur för elever från Nacka då vi är en kulturskola i Nacka.
Vi ger löpande ut platser till de som står på reservlista/kölista.

Vi har flyttat till nya lokaler sommaren 2019
Alphyddan Alphyddevägen 4-6 och Älta Kulturknut Oxelvägen 42
 


Stora och små ändringar då vi är en kulturskola i Nacka nu.
Vi är en auktoriserad kulturskola i Nacka detta innebär vissa förändringar.


Elever skrivna i Nacka anmäler sig via
Nackas hemsida 
Alla andra elever från andra kommuner på
denna sida 

2
27 st tillfällen per år istället för 24

3
Det är samma längd på  alla cirkuskurser (75min)

Viktigt!
Läs noga igenom våra regler och info
innan ni kommer till träningen.

Läs även igenom frågor då detta kan ge svar på mycket.
Vi besvarar mejlen måndag-torsdag.


Anmälan till Vuxengrupperna
www.annorlundatraning.se